سیستم میز خدمت

سیستم میز خدمت

کارکرد میز خدمت به این صورت است که، از طریق ابزار های ارتباطی یکپارچه و متعدد خود درخواست ها و نیاز های مطرح شده توسط ارباب رجوع را در قالب سرویس هایی همچون نظرسنجی، شکایت، پرسش و پاسخ و.. دریافت نموده و سپس به کارشناسان مربوطه ارجاع می دهد تا با ایجاد وظیقه و تقسیم کار در کمترین زمان و به صورت بهینه به آن ها رسیدگی شود.
 • تحت پلتفرم
  وب
 • حجم اپلیکیشن
  10mg
 • تکنولوژی های مورد استفاده
  Html / Css3 / Javascript / Jquery / Asp.net /
  Sql server
 • مشتری
  اداره سازمان ایکس

ویژگی های محصول

سهولت در ارائه ی خدمات

یکپارچه کردن خدمات به منظور رضایت هر چه بیشتر مشتری یا ارباب رجوع

کاهش مراجعات حضوری و به دنبال آن کاهش هدر رفت منابع مالی، سازمانی، انسانی و …

 ارائه راهکار های نرم افزاری4

  ارائه راهکار های نرم افزاری5

  ارائه راهکار های نرم افزاری6

  ارائه راهکار های نرم افزاری7

  ارائه راهکار های نرم افزاری8

دمو محصول دانلود کاتالوگ