سیستم حضور غیاب

سیستم حضور غیاب

این سیستم حضور و غیاب کاملا تحت وب، منعطف و مبتنی بر موتورهایی است که راهبر سیستم را قادر می‌سازد فرآیندها، قوانین و مقررات و گزارش‌های مورد نیاز خود را پیاده‌سازی کند. برخی از این موتورها  شامل موتور تولید قوانین، موتور تولید گزارش، موتور تولید گردش کار و موتور تولید ساختار سازمانی است. 
 • تحت پلتفرم
  وب
 • حجم اپلیکیشن
  10mg
 • تکنولوژی های مورد استفاده
  Html / Css3 / Javascript / Jquery / Asp.net /
  Sql server
 • مشتری
  اداره سازمان ایکس

ویژگی های محصول

 مدیریت هوشمند ردیابی تغییرات و ثبت LOG

 اعطا یا کاهش انواع پارامترهای کارکرد به صورت دستوری و غیر روال

 امکان گزارش نفرات دارای مجوز خروج میان‌وقت برای پرسنل حراست

 گردش مجوزهای حضور و غیاب بر اساس روال‌های گردش سازمانی و حذف کاغذ

 گزارش‌های مقایسه‌ای دوره‌ای بر اساس المان‌های مختلف کارکرد (سالانه، شش‌ماهه، سه ماهه و ماهانه)

 قابلیت تفکیک انواع پارامترهای کارکردی و استخراج گزارش‌های تجمیعی (انواع اضافه کار، مرخصی و ...)

 مشتمل بر بیش از یکصد الگوی کاربردی حضور و غیاب در موتور تولید قوانین برای پوشش قوانین متنوع سازمان‌ها

 ارائه گزارش‌ها و نمودارهای تحلیلی و مدیریتی، آمار پرسنل، سرجمع و میانگین بر اساس گروه‌ها و واحدهای سازمانی

دمو محصول دانلود کاتالوگ