سنسور GPS

سنسور GPS

دقیق ارسال و مشخصات هر ماهواره) به صورت دقیق می تواند موقعیت شما را بر روی زمین مشخص نماید
 • تحت پلتفرم
  وب
 • حجم اپلیکیشن
  10mg
 • تکنولوژی های مورد استفاده
  Html / Css3 / Javascript / Jquery / Asp.net /
  Sql server
 • مشتری
  اداره سازمان ایکس

ویژگی های محصول

 دقت بسیارزیاددرموقعیت یابی

 داشتن پوشش جهانی

 دارا بودن زمان بندی دقیق

 تعیین سرعت درسه محور مختصات

 >قابلیت دسترسی همیشگی

 قابلیت کاربردی در هرشرایط آب وهوایی

 عدم محدودیت دربکارگیری همگانی

 تعیین سرعت درسه محور , زمان , تعیین فاصله سمت وگرای ونقطه مبداء .مقصد

دمو محصول دانلود کاتالوگ