سامانه یک پارچه کوشا

سامانه یک پارچه کوشا

تیم نگرا به دلیل اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری مدیران سازمان ها نرم افزار پرسنلی و احکام کوشا را به تولید رسانیده است. مدیران با استفاده از این نرم افزار می توانند با در نظر گرفتن اهداف سازمان در توسعه و دستیابی به اهداف سازمان ساعی باشند و گزارشات دقیق تری را ارائه دهند و به راحتی کنترل امور را به دست بگیرند
 • تحت پلتفرم
  وب
 • حجم اپلیکیشن
  10mg
 • تکنولوژی های مورد استفاده
  Html / Css3 / Javascript / Jquery / Asp.net /
  Sql server
 • مشتری
  اداره سازمان ایکس

ویژگی های محصول

 ایجاد پرونده الکترونیکی برای پرسنل در سازمان

 تعریف شغل ، چارت سازمانی و پست های سازمانی کارگری و کارمندی

 قابلیت کنترل پست های سازمانی تخصیص یافته در هنگام صدور احکام کارگزینی

 تهیه گزارش از شغل ها و چارت سازمانی

 تهیه گزارش از سوابق کاری و آموزشی پرسنل

 تهیه گزارشات متنوع از بانک اطلاعات پرسنل 

 تهیه کلیه گزارشات بر اساس انواع استخدام و محلهای خدمت

 قابلیت تغییر کلیه گزارشات نرم افزار کارگزینی به دلخواه کاربران

 معرفی کامل سوابق کاری و استخدامی و آموزشی و دوره های آموزشی و مدارک تحصیلی و سوابق وضعیت ویژه

دمو محصول دانلود کاتالوگ