میز خدمت الکترونیکمیز خدمت الکترونیک عنوان دستورالعملی است که سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق بخشنامه شماره ۱۵۳۸۵۸۸ در سال ۱۳۹۶ به ادارات و سازمان‌ها ابلاغ نمود و طی آن دستگاه های اجرایی و استانداری ها به منظور ارائه خدمات به هنگام، سریع و سهل به ارباب رجوع و نیز ارتقاء رضایت مندی آنان مکلفند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل (میز خدمت الکترونیک) و آموزش متصدیان آن اقدام نمایند.

هدف از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی، ارائه خدمات به موقع و مناسب به مشتریان و اعضای سازمان ها در هر لحظه و مطابق قوانین و توافق‌نامه‌های میان آنها از طریق سامانه های الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه های ارتباطی هوشمند است.

image

معرفی میزخدمت الکترونیک:

در هر سازمان خدمات و روال های خاصی وجود دارد، سازمان الکترونیک با ابزارهای مختلف به الکترونیکی کردن این خدمات می پردازد. از جمله ابزارهای این امر می توان به فرم ساز، موتور تولید فرآیند و گزارش ساز اشاره نمود. برخی از نمونه خدمات قابل پیاده‌سازی:

 • مهارت های علمی برای به دست آوردن نتیجه بهتر
 • مهارت های ارتباطی مهارت های برقراری ارتباط
 • فرصت اجمالی شغلی موجود است
 • یک محیط کار خوب برای کار
 • سیستم کنترل و مدیریت پروژه
 • سیستم نظام پیشنهادات
 • سیستم ITIL (درخواست خدمات رایانه ای)
 • سیستم جلسات
 • سیستم درخواست اشتراک پذیری مشترکین عمده و صنایع
 • سیستم احداث بنا
 • سیستم پنجره واحد (مدیریت درخواستهای سرمایه گذاران داخلی و خارجی)
 • سیستم توزیع آگهی
 • سیستم درخواست انشعاب
 • سیستم تخلفات شکار
 • یستم صدور کارت واکسیناسیون دام
 • سیستم نظارت بر داروهای اعتیاد آور MMT
 • سیستم خدمت درخواست نصب تابلو در محورهای درون شهر

تام کروز