شرح کلی :
نرم افزار کنترل تردد پرسنل ، جهت کنترل ورود و خروج افراد پروژه های مختلف به محدوده کاری خود از طریق GPS و محاسبه میزان کارکرد ، اضافه کاری ، تعطیل کاری و … آنها برای هر روز از ماه و نهایتا امکان گزارش گیری و گاها اصلاح این اطلاعات توسط سرپرستان می باشد.
در این سامانه برای هر یک از پرسنل از قبل ، محدوده ای جغرافیایی تعریف شده است که در هر روز ، کار شخص با اولین ورود وی به آن محدوده ، آغاز و با آخرین خروج وی از محدوده پایان یافته و نهایتا مجموع زمانهایی که در آن محدوده بوده ، به عنوان میزان کارکرد وی در آن روز ثبت میشود.
همانطور که یادآور شد ، یک شخص ممکن است در طول یک روز چند بار وارد محدوده مربوط به خود شده و از آن خارج شود. در نهایت مجموع مدت زمانی که آن فرد در طی یک روز در محدوده پستی خود بوده حایز اهمیت می باشد. از طرفی جهت لاگ برداری از ورود و خروج های فرد ، ساعت هر ورود و خروج وی در جدول مربوطه ثبت می شود.
مشخصات و امکانات

 1. دارای دو نسخه نسخه اندرویدی قابل نصب روی تلفن همراه پرسنل جهت ردیابی آنها نسخه تحت وب جهت رصد موقعیت پرسنل و انجام گزارش گیری از کارکرد روزانه و ماهانه پرسنل و پروژه ها توسط سرپرستان
 2. چک کردن موقعیت پرسنل در تمام روز در بازه های زمانی تعریف شده در جدول اطلاعات پایه ، جهت مشخص شدن ورود هر فرد به محدوده پست خود و فعال سازی اتوماتیک نرم افزار برای رصد کردن وی.
 3. کنترل و محدود کردن پرسنل جهت نصب نسخه اندرویدی از طریق شماره موبایل و Mac Address تلفن همراه ، توسط راهبر سازمان
 4. محدود کردن تعداد پرسنل استفاده کننده از نسخه اندرویدی توسط لیسانس.
 5. کنترل و محدود کردن تعداد سرپرستان تعریف شده در نسخه تحت وب توسط لیسانس.
 6. استفاده از قفل نرم افزاری و یا قفل سخت افزاری جهت جلوگیری از نصب نرم افزار در بیش از یک سرور .
 7. دارای تقویم جهت تعریف تعطیلی های رسمی شرکت توسط راهبران ، برای استفاده در ثبت کارکردها
 8. ارسال پیامک اطلاع رسانی در بعضی حالات خاص)به طور مثال در صورت قطع شدن ناگهانی ارتباط سامانه با گوشی تلفن همراه هر یک از پرسنل به دلیل خاموش شدن GPS ، خاموش
 9. شدن دستگاه موبایل و یا قطع شدن اینترنت( برای خود شخص و سرپرست وی .
 10. در نظر گرفتن فضایی از پنجره های سامانه ، جهت درج عنوان نرم افزار و لوگوی آن و امکان ویرایش آنها.
 11. ارسال لینک دانلود نسخه اندرویدی مربوط به پرسنل ، برای شماره موبایل ثبت شده در جدول مربوطه )جدول اطلاعات پرسنل( بلافاصله پس از تایید اولیه شماره موبایل توسط راهبر
 12. الزام در ورود شماره موبایل توسط کاربران در روند نصب نسخه اندرویدی مربوط به پرسنل جهت بررسی و تایید اعتبار شخص و تکمیل فرآیند نصب
 13. ثبت تاریخچه حرکت هر یک از پرسنل تا 42 ساعت در حافظه داخلی تلفن همراه در صورت قطع ارتباط دستگاه تلفن همراه با سرور و آپدیت شدن اطلاعات سرور بلافاصله پس از برقراری مجدد ارتباط
 14. امکان تعریف کاربران استفاده کننده از نسخه مدیریتی توسط راهبر سازمان و اعطای مجوزهایی مانند ثبت اطلاعات پرسنل،پروژه ها ، محدوده های پستی و … ، استفاده از گزارش های مختلف و پنل رصد موقعیت پرسنل و … به ایشان توسط راهبر
*در زمان تعریف هر یک از کاربران نسخه مدیریتی توسط راهبر ، بسته به نوع سمت شخص شامل سرکارگر ، سرپرست ، مدیر پروژه و مدیر نهایی سازمان ، به ترتیب برای هر سمت از راست باید )شهر،پروژه و ناحیه ( ، )پروژه و ناحیه( و )پروژه( مشخص شود تا طبق آن هر شخص امکان رصد کردن پرسنل زیر مجموعه خود را داشته باشد. بدیهی است که شخص مدیر نهایی محدودیتی در رصد کردن اشخاص ندارد.
*یک شخص می تواند مدیر پروژه های یک یا چند شهر و یا سرپرست یک یا چند پروژه باشد.