Rapid Application Development (روش توسعه سریع نرم‌افزار) عنوان یکی از الگوهای تولید نرم‌افزار می‌باشد، همچنین به عنوان نامی برای رویکرد جیمز مارتین برای توسعه سریع است.
بطور کلی، رویکرد RAD برای توسعه نرم‌افزار، تاکید کمتری بر برنامه‌ریزی و تمرکز بیشتری بر فرآیند دارد. در قیاس با مدل آبشاری که در آن، تعریف دقیق مشخصات قبل از ورود به مرحله توسعه، خواسته می‌شود. رویکرد RAD تأکید بیشتری بر سازگاری و ضرورت تنظیم نیازمندی‌ها در پاسخ به دانش بدست‌آمده در پیشرفت پروژه می‌‌کند.
James Martin رویکرد RAD را به چهار فاز مجزا تقسیم کرده‌است:

ظترکیبی از فاز برنامه‌ریزی سیستم و تحلیل سیستم در چرخه زندگی توسعه سیستم‌ها (SDLC) می‌باشد. کاربران و مدیران و کارکنان IT در خصوص نیازهای کسب و کار، محدوده پروژه، قیود و نیازمندی‌های سیستم بحث می‌کنند و به اتفاق‌نظر می‌رسند. این فاز زمانی به پایان می‌رسد که تیم در خصوص مسائل کلیدی به توافق برسند و تأیید مدیریتی را برای ادامه کار به‌دست بیاورند.

فاز برنامه‌ریزی نیازمندی‌ها

فاز طراحی کاربر

در این فاز کاربران با تحلیلگران سیستم‌، مدل‌های توسعه و نمونه‌های اولیه را که بیانگر تمامی فرآیندهای سیستم، ورودی‌ها و خروجی‌ها است را تبیین می‌کنند. طراحی کاربر، یک فرآیند پیوسته تعاملی است که به کاربر این امکان را می‌دهد تا با درک، تبدیل و در مواردی بهبود یک مدل کاری این امکان را ایجاد کنند که سیستمی پاسخگوی نیاز کاربران باشد.

در این فاز مشابه SDLC، تمرکز بر برنامه توسعه برنامه است اما کاربران همچنان مشارکت خواهند داشت و می‌توانند در ساخت صفحات واقعی و گزارش‌ها پیشنهادهایی برای تغییرات و بهینه‌سازی ارائه دهند. وظایف در این فاز عبارتند از برنامه‌نویسی، توسعه برنامه، کد نویسی، متصل کردن واحدها و تست کردن سیستم.

فاز ساخت

فاز تحویل

شبیه کارهای نهایی در فاز استقرار SDLC شامل تبدیل داده‌ها، تست، مهاجرت به سیستم جدید و آموزش کاربر است. در مقایسه با مدل‌های سنتی، همه فرایند فشرده‌سازی شده‌است. در نتیجه، سیستم جدید خیلی زودتر توسعه داده شده، تحویل می‌شود و در جایگاه عملیاتی قرار می‌گیرد.

مزایا

معایب

تمام فرآیند توسعه را بی‌دردسر می‌کند.

به مشتری در گرفتن بررسی‌های سریع، کمک می‌کند.

از بازخوردهای مشتری‌ها برای بهبود، پشتیبانی می‌کند.

برای کارایی وابسته به تیم است.

به پرسنل بسیار ماهر برای اداره پیچیدگی‌ها نیاز دارد.

برای پروژه‌های با بودجه کم (پروژه‌های کوچک) مناسب نیست.

قابلیت های

یکی از مزایای عمده‌ای که ICAN Enterprise BPMS برای استفاده‌کنندگان مهیا می‌نماید، زیرساختی است که با اتکا به آن می‌توان سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان‌ها را به راحتی و با صرف کمترین زمان و هزینه، تولید نمود. با استفاده از این زیرساخت، سازمان‌ها این امکان را خواهند داشت تا مستقل از تولید‌کننده، نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را در اسرع وقت تهیه نمایند و به بهره‌برداری برسانند.